بایگانی 

پرسویرنس (Perseverance) و اینجینویتی (Ingenuity) در دهانه جزرو (Jezero)
پرسویرنس (Perseverance) و اینجینویتی (Ingenuity) در دهانه جزرو (Jezero)
۲۰۲۲/۴/۴
محل برخوردی که بین اکتبر 2008 و اکتبر 2015 شکل گرفت
محل برخوردی که بین اکتبر 2008 و اکتبر 2015 شکل گرفت
۲۰۲۲/۳/۱۵
تپه های شنی در «منطقه هلاس» غربی
تپه های شنی در «منطقه هلاس» غربی
۲۰۲۲/۳/۱۴
 زنجیره‌ های از تپه ها در «یوتوپیا پلانیتیا»
زنجیره‌ های از تپه ها در «یوتوپیا پلانیتیا»
۲۰۲۲/۳/۱۱
تپه های شنی زیبا در قطب شمال مریخ
تپه های شنی زیبا در قطب شمال مریخ
۲۰۲۲/۳/۱۰
محل احتمالی فرود Red Dragon از «اسپیس ایکس» در «ارکادیا پلانیتیا»
محل احتمالی فرود Red Dragon از «اسپیس ایکس» در «ارکادیا پلانیتیا»
۲۰۲۲/۳/۹
زمین در امتداد «هبس منسا»
زمین در امتداد «هبس منسا»
۲۰۲۲/۳/۸
زمین تاریک و لایه های روشن در «کپری کاسما»
زمین تاریک و لایه های روشن در «کپری کاسما»
۲۰۲۲/۳/۷
خط الراس های بسیار راست در «عربی ترا» غربی
خط الراس های بسیار راست در «عربی ترا» غربی
۲۰۲۲/۳/۴
دهانه ها و مواد لایه ای در «ترا سابیا»
دهانه ها و مواد لایه ای در «ترا سابیا»
۲۰۲۲/۳/۳
مرز جنوبی مواد پرتابی «دهانه کورینتو»
مرز جنوبی مواد پرتابی «دهانه کورینتو»
۲۰۲۲/۳/۲
منطقه احتمالی اکتشاف انسانی ، نزدیک «دهانه گوسف»
منطقه احتمالی اکتشاف انسانی ، نزدیک «دهانه گوسف»
۲۰۲۲/۳/۱
تپه های شنی روشن در شرق «اکوس کاسما»
تپه های شنی روشن در شرق «اکوس کاسما»
۲۰۲۲/۲/۲۸
 پهنه های گسترده از صخره لایه ای نمایان
پهنه های گسترده از صخره لایه ای نمایان
۲۰۲۲/۲/۲۵
صخره شیب دار در «کاسما بوریال» در طرف مقابل محل ریزش بهمن
صخره شیب دار در «کاسما بوریال» در طرف مقابل محل ریزش بهمن
۲۰۲۲/۲/۲۴
قله مرکزی یک دهانه برخوردی
قله مرکزی یک دهانه برخوردی
۲۰۲۲/۲/۲۳
میدان کوچک تپه های شنی در حال فرسایش
میدان کوچک تپه های شنی در حال فرسایش
۲۰۲۲/۲/۲۲
یخ زدگی فصلی بر روی شیب های یک دهانه برخوردی
یخ زدگی فصلی بر روی شیب های یک دهانه برخوردی
۲۰۲۲/۲/۲۱
توپوگرافی در نزدیکی قله مرکزی «دهانه گیل»
توپوگرافی در نزدیکی قله مرکزی «دهانه گیل»
۲۰۲۲/۲/۱۸
عارضه های یخ زدایی بر روی تپه های شنی
عارضه های یخ زدایی بر روی تپه های شنی
۲۰۲۲/۲/۱۷
رگه های تاریک روی شیب بر روی غبار روشن
رگه های تاریک روی شیب بر روی غبار روشن
۲۰۲۲/۲/۱۶
آبکند های نازک بر روی دیواره یک دهانه
آبکند های نازک بر روی دیواره یک دهانه
۲۰۲۱/۱۲/۱
زمین بین دهانه هایی در"عربی ترا"
زمین بین دهانه هایی در"عربی ترا"
۲۰۲۱/۱۱/۳۰
دهانه یک کیلومتری به خوبی حفظ شده است
دهانه یک کیلومتری به خوبی حفظ شده است
۲۰۲۱/۱۱/۲۹
منطقه اکتشافات احتمالی برای مأموریت مارس2020 در نزدیکی دهانه جزرو
منطقه اکتشافات احتمالی برای مأموریت مارس2020 در نزدیکی دهانه جزرو
۲۰۲۱/۱۱/۲۶
تخت‌تپه های فرسوده شده در "دهانه گیل"
تخت‌تپه های فرسوده شده در "دهانه گیل"
۲۰۲۱/۱۱/۲۵
دیواره شیپ دار در لبه رسوبات لایه ای در قطب شمال مریخ
دیواره شیپ دار در لبه رسوبات لایه ای در قطب شمال مریخ
۲۰۲۱/۱۱/۲۴
تپه ها و خط الراس ها در "اسکاندیا کاوی"
تپه ها و خط الراس ها در "اسکاندیا کاوی"
۲۰۲۱/۱۱/۲۳
صخره شیب دار در داخل رسوبات در منطقه قطب شمال مریخ
صخره شیب دار در داخل رسوبات در منطقه قطب شمال مریخ
۲۰۲۱/۱۱/۲۲
شیب‌های"جوونتای کاسما"
شیب‌های"جوونتای کاسما"
۲۰۲۱/۱۱/۱۹
آبکند هایی در تپه های بزرگ شنی در "منطقه آرگیر"
آبکند هایی در تپه های بزرگ شنی در "منطقه آرگیر"
۲۰۲۱/۱۱/۱۸
تپه های شنی نازک و زمین صخره ای در "هیدراتوس کیاس"
تپه های شنی نازک و زمین صخره ای در "هیدراتوس کیاس"
۲۰۲۱/۱۱/۱۷

  


18/1 (557 عکس ها)