Yng Ngheunentydd a Chraigwely Ius Chasma
NASA/JPL/Prifysgol Arizona
Yng Ngheunentydd a Chraigwely Ius Chasma
ESP_058580_1720
Saesneg  

twitter  •  google+  •  tumblr
WALLPAPER
800
1024
1152
1280
1440
1600
1920
2048
2560
2736
2880
4500
4K
8K
10K

HIFLYER
PDF (A4)

HISLIDES
PowerPoint
Keynote
PDF

Tynnwyd y ddelwedd hon yn Ius Chasma, rhan sylweddol o gydran orllewinol cafn enfawr Valles Marineris.

Gwelwn ran o lethr serth gyda cheunentydd yn estyn am i lawr. Mae lloriau llawer o’r ceunentydd yn dywyll, ac mewn rhai mannau mae’r deunydd tywyll yn ymestyn i ddyddodion bwâog y ceunentydd. Mae’r nodweddion tywyll hyn yn llifoedd llethr cylchol (“recurring slope lineae” neu “RSL”), nodweddion tymhorol sy’n tyfu'n gynyddrannol. Nid yw’r berthynas rhwng RSL a cheunentydd yn eglur: ai gweithgaredd yr RSL sy’n cerfio’r ceunentydd, neu a ydynt yn syml yn dilyn topograffeg y ceunant a grewyd gan brosesau eraill?

Dengys agoslun arall o’r arsylwad hwn ran o lawr Ius Chasma, gyda chraigwely haenog wedi ei orchuddio gan dwyni.

Cyfieithiad: Rachel Holden

 
Dyddiad caffael
25 Ionawr 2019

Amser lleol ar Fawrth
2:03 PM

Lledred
-8°

Hydred
278°

Pellter i’r safle targed
266 km

Cydraniad y ddelwedd
53 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 160 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
50 cm/picsel

Tafluniad cartograffigPetryal (ac mae'r Gogledd tuag i fyny)

Ongl allyrru


Ongl y wedd
25°

Ongl yr haul
31°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 59° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
330°, Gaeaf y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (296 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (157 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (166 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (169 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (77 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (177 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (319 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (301 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (166 MB)
GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL/Prifysgol Arizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.