Safle glanio posib i ExoMars yn Mawrth Vallis


Croeso i HiRISE
HiRISE ydi’r camera mwyaf grymus sydd wedi cael ei anfon at blaned arall erioed. Erbyn hyn gallwn ni astudio Mawrth gyda manylder anhygoel sy’n gwbl ddigynsail. Dyma’r unig adnodd sydd gan NASA yn y Gymraeg.

Os hoffech chi gymryd rhan yn ein Prosiect “BeautifulMars” cysylltwch รข ni!