Dyddodion Amrywiol yng Ngheunant Melas
Dyddodion Amrywiol yng Ngheunant Melas


Yr Mars Reconnaissance Orbiter

Beth yw HiRISE?

HiRISE (sy’n sefyll am High Resolution Imaging Science Experiment yn Saesneg) yw’r camera mwyaf pwerus a anfonwyd i blaned arall erioed. Lansiwyd yn 2005, gan gyrraedd y blaned Mawrth yn 2006, ac yn ystod y ddegawd ddiwethaf rydym wedi cymryd dros 50,000 o ddelweddau o?r Blaned Goch mewn manylder anhygoel. Rydym wedi cynorthwyo teithiau eraill (Phoenix, Labordy Gwyddoniaeth Mawrth) i ddewis safleoedd glanio, wedi gweld afalansiau ar waith ac wedi helpu cadarnhau cyfeintiau helaeth o dd’r wedi’i rewi dan yr wyneb.
Planed Mawrth

Prosiect BeautifulMars

Credwn fod yr wybodaeth am y blaned Mawrth yn eiddo i bawb, ac felly dechreuwyd “Prosiect BeautifulMars” i helpu pobl i ddysgu am y Blaned Goch yn eu hiaith eu hunain.

HiRISE yw’r unig daith NASA fyw sydd ag adnoddau yn y Gymraeg.

Os hoffech chi wirfoddoli, da chi cysylltwch ni!


Llfyr hardd

“Mars: The Pristine Beauty of the Red Planet” yw ein llyfr cyntaf a dyma’r gyfrol harddaf o luniau o’r blaned Mawrth sydd ar gael gyda thestun yn y Gymraeg.

Archebwch eich copi heddi’!