Pob dim wedi ei oleuo
NASA/JPL/Prifysgol Arizona
Pob dim wedi ei oleuo
ESP_058538_0960
Saesneg  

twitter  •  google+  •  tumblr
WALLPAPER
800
1024
1152
1280
1440
1600
1920
2048
2560
2736
2880
4500
4K
8K
10K

HIFLYER
PDF (A4)

HISLIDES
PowerPoint
Keynote
PDF

Mae dyddodion haenog pegwn y de yn haenau rhewllyd sydd wedi eu dyddodi dros filiynau o flynyddoedd, gan ddiogelu hanes hinsawdd Mawrth. Yn y ddelwedd hon mae’r haenau wedi eu goleuo’n dda er mwyn pwysleisio’r dopograffeg.

Tynnwyd delwedd flaenorol o’r lleoliad hwn gyda’r llethr haenog yn wynebu i ffwrdd o’r haul, gan osod yr haenau mewn cysgod.

Cyfieithiad: Rachel Holden
 
Dyddiad caffael
21 Ionawr 2019

Amser lleol ar Fawrth
3:46 PM

Lledred
-84°

Hydred
16°

Pellter i’r safle targed
249 km

Cydraniad y ddelwedd
50 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 150 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
50 cm/picsel

Tafluniad cartograffig
Pegynol

Ongl allyrru


Ongl y wedd
74°

Ongl yr haul
74°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 16° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
328°, Gaeaf y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (151 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (86 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (67 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (104 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (28 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (95 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (153 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (143 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (91 MB)
GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL/Prifysgol Arizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.