Ceunentydd yn Galle
NASA/JPL/Prifysgol Arizona
Ceunentydd yn Galle
ESP_058196_1280
Saesneg  

twitter  •  google+  •  tumblr
WALLPAPER
800
1024
1152
1280
1440
1600
1920
2048
2560
2736
2880
4500
4K
8K
10K


HISLIDES
PowerPoint
Keynote
PDF

Cipiwyd y ddelwedd hon o’r bryniau a ffurfiodd o ganlyniad i frigwthiad creigiau oherwydd ardrawiad a ffurfiodd Geudwll 230 cilomedr Galle.

Mae ceunentydd bychain, sydd i’w gweld yng nghanol y ddelwedd hon, wedi ffurfio ar lethrau’r bryniau ac maent wedi erydu yn ôl i mewn i’r creigwely. Fwy na thebyg fod y ceudwll ei hun biliynau o flynyddoedd oed, ond eto mae’n debygol mai dim ond cannoedd o flynyddoedd yw oed y ceunentydd hyn ac efallai eu bod yn actif heddiw.

Gall y gwynt ddileu’r sianeli bychain yn y ceunentydd hyn yn hawdd dros gyfnodau hir o amser, ac felly rhaid bod y ceunentydd hyn wedi bod yn actif yn ddiweddar.

Cyfieithiad: Helen Mainwaring
 
Dyddiad caffael
26 Rhagfyr 2018

Amser lleol ar Fawrth
2:16 PM

Lledred
-51°

Hydred
329°

Pellter i’r safle targed
257 km

Cydraniad y ddelwedd
26 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 77 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
25 cm/picsel

Tafluniad cartograffigPetryal (ac mae'r Gogledd tuag i fyny)

Ongl allyrru


Ongl y wedd
43°

Ongl yr haul
43°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 47° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
313°, Gaeaf y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (714 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (418 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (338 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (422 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (138 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (364 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (182 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (174 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (352 MB)
GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL/Prifysgol Arizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.