Görüntü kataloğu 

Candor Chasma’nın merkezindeki katmanlaşma
Candor Chasma’nın merkezindeki katmanlaşma
Terra Sabaea’daki ana kayaçlar
Terra Sabaea’daki ana kayaçlar
Çarpma kraterinin duvarlarında ortaya çıkmış renkli katmanlar
Çarpma kraterinin duvarlarında ortaya çıkmış renkli katmanlar
Coprates Chasma’nın üst kısmı
Coprates Chasma’nın üst kısmı
Chryse Bölgesi’ndeki tepeleri keşfetmek
Chryse Bölgesi’ndeki tepeleri keşfetmek
Crommelin Krateri’nin stratigrafisi
Crommelin Krateri’nin stratigrafisi
Copernicus Krateri’ndeki yağmur damlası şeklini almış kumlar
Copernicus Krateri’ndeki yağmur damlası şeklini almış kumlar
Koyu tonlu arazideki kumullar
Koyu tonlu arazideki kumullar
Porter Krateri
Porter Krateri'ndeki aktif olması muhtemel jeolojik süreçler
Asimov Krateri
Asimov Krateri'ndeki mevsimsel akıntılar
Soğuk mevsimin oluşturduğu dağ geçitlerindeki sıcak mevsim akıntıları
Soğuk mevsimin oluşturduğu dağ geçitlerindeki sıcak mevsim akıntıları
Aram Chaos
Aram Chaos'taki eğim gözetimi
Hale Krateri
Hale Krateri'nin merkezinde bulunan dağlardaki mevsimsel akıntılar
Hellas Planitia
Hellas Planitia'nın güneyindeki arazi
Raga Krateri
Raga Krateri'ndeki yinelenen eğim çizgileri
Hale Krateri
Hale Krateri'nin güneydoğu çeperi
Juventae Chasma
Juventae Chasma'daki yinelenen eğim çizgileri
Bir kraterin iç kısmında bulunan antik göl sedimentleri
Bir kraterin iç kısmında bulunan antik göl sedimentleri
Su yollarının söyleyebilecekleri
Su yollarının söyleyebilecekleri
Olympia Undae
Olympia Undae'deki değişen kumullar ve dalgalar
Melas Chasma
Melas Chasma'daki sürpriz bir toprak kayması
Asimov Krateri
Asimov Krateri'nde bulunan bir koyaktaki ana kayaç
Coprates Chasma
Coprates Chasma'daki yinelenen eğim çizgileri
Coprates Chasma yükseltisi boyunca devam eden RSL
Coprates Chasma yükseltisi boyunca devam eden RSL'ler ve renkli yelpazeler

 


1. sayfa (Toplam 40 safya) (954 görüntü)