Görüntü kataloğu 

Coprates Chasma’daki dağ sırtı boyunca uzanmış eğim çizgileri
Coprates Chasma’daki dağ sırtı boyunca uzanmış eğim çizgileri
Nereidum Montes’te bulunan çukurlara sahip bir masif
Nereidum Montes’te bulunan çukurlara sahip bir masif
Elysium Planitia’daki çarpma kraterine dayanmış lavlar
Elysium Planitia’daki çarpma kraterine dayanmış lavlar
Kuzey bölgesindeki kışın etkisiyle buz tutmuş bir çarpma krateri
Kuzey bölgesindeki kışın etkisiyle buz tutmuş bir çarpma krateri
Syria Planum’daki parlak kumullar
Syria Planum’daki parlak kumullar
Yellowknife Koyu’ndaki uzay aracı Curiosity’e bir bakış
Yellowknife Koyu’ndaki uzay aracı Curiosity’e bir bakış
Uzay aracı Opportunity’nin Endeavour Krateri’ndeki yolculuğu
Uzay aracı Opportunity’nin Endeavour Krateri’ndeki yolculuğu
Hellas Basin yakınlarındaki renkli sedimentler
Hellas Basin yakınlarındaki renkli sedimentler
Mawrth Vallis’in jeoçeşitliliği
Mawrth Vallis’in jeoçeşitliliği
Ladon Çanağı’ndaki sedimentler
Ladon Çanağı’ndaki sedimentler
Gale Krateri’nin merkezindeki tepe nasıl oluştu?
Gale Krateri’nin merkezindeki tepe nasıl oluştu?
Toz şeytanının (dalaz) izleri ve kum tepelerinin üzerindeki eğim çizgileri
Toz şeytanının (dalaz) izleri ve kum tepelerinin üzerindeki eğim çizgileri
Palikir Krateri
Palikir Krateri'ndeki mevsimsel akıntılar
Düşen taşlara dikkat!
Düşen taşlara dikkat!
Büyük su yatakları ile donmuş kumulların çözülümü
Büyük su yatakları ile donmuş kumulların çözülümü
Dik şevlerdeki buz çığları
Dik şevlerdeki buz çığları
Candor Chasma’nın merkezindeki katmanlaşma
Candor Chasma’nın merkezindeki katmanlaşma
Terra Sabaea’daki ana kayaçlar
Terra Sabaea’daki ana kayaçlar
Margaritifer Chaos’un yakınlarındaki muhtemel filosilikatlar
Margaritifer Chaos’un yakınlarındaki muhtemel filosilikatlar
Daedalia Planum’daki lav akıntıları
Daedalia Planum’daki lav akıntıları
Nilosyrtis Mensae’nin renk paleti
Nilosyrtis Mensae’nin renk paleti
Uzay aracı Curiosity’nin bıraktığı izler ve iniş aşamasında kullanılan araçların enkazı
Uzay aracı Curiosity’nin bıraktığı izler ve iniş aşamasında kullanılan araçların enkazı
Bir akımın Mars yüzeyinde bıraktığı izler
Bir akımın Mars yüzeyinde bıraktığı izler
Mars yüzeyindeki antik katmanlar
Mars yüzeyindeki antik katmanlar

 


2. sayfa (Toplam 40 safya) (954 görüntü)