HiPOD România: 18 februarie 2019 
Un povârniș erodat în Apollinaris Patera

Un povârniș erodat în Apollinaris Patera

număr: ESP_052834_1720
data: 03 noiembrie 2017
altitudine: 263 km

twitter  •  tumblr

NASA/JPL/UArizona
Imaginile alb-negru acoperă mai puțin de 5 km; imaginile color, mai puțin de 1 km