HiPOD România: 11 ianuarie 2019 
Monitorizare sezonieră a sublimării într-o regiune cu ghips

Monitorizare sezonieră a sublimării într-o regiune cu ghips

Monitorizare sezonieră a sublimării într-o regiune cu ghips

număr: ESP_050510_2600
data: 06 mai 2017
altitudine: 319 km

twitter  •  tumblr

NASA/JPL/UArizona
Imaginile alb-negru acoperă mai puțin de 5 km; imaginile color, mai puțin de 1 km