HiPOD România: 16 iulie 2019 
Un frumos câmp de dune în interiorul unui crater de impact

Un frumos câmp de dune în interiorul unui crater de impact

număr: ESP_049220_1280
data: 25 ianuarie 2017
altitudine: 250 km

twitter  •  tumblr

NASA/JPL/UArizona
Imaginile alb-negru acoperă mai puțin de 5 km; imaginile color, mai puțin de 1 km