HiPOD România: 18 martie 2019 
Relief pitoresc în Candor Chasma de Est

Relief pitoresc în Candor Chasma de Est

număr: ESP_040382_1735
data: 09 martie 2015
altitudine: 262 km

twitter  •  tumblr

NASA/JPL/UArizona
Imaginile alb-negru acoperă mai puțin de 5 km; imaginile color, mai puțin de 1 km