Arkiv 

Nedslagsfelt som ble formet mellom oktober 2008 og oktober 2015
Nedslagsfelt som ble formet mellom oktober 2008 og oktober 2015
8.03.22
Dyner i regionen Vestre Hellas
Dyner i regionen Vestre Hellas
7.03.22
Kjeder av hauger i Utopia Planitia
Kjeder av hauger i Utopia Planitia
4.03.22
Vakre dyner ved nordpolen på Mars
Vakre dyner ved nordpolen på Mars
3.03.22
Mulig nedslagsfelt for Red Dragon i Arcadia Planitia
Mulig nedslagsfelt for Red Dragon i Arcadia Planitia
2.03.22
Terreng langs Hebes Mensa
Terreng langs Hebes Mensa
1.03.22
Mørkt terreng og lyst lag i Capri Chasma
Mørkt terreng og lyst lag i Capri Chasma
28.02.22
Veldig rette åskammer i vestre Arabia Terra
Veldig rette åskammer i vestre Arabia Terra
25.02.22
Kratere og lagdelt materie i Terra Sabaea
Kratere og lagdelt materie i Terra Sabaea
24.02.22
Sørlig grense til Corinto-kraterets ejekta
Sørlig grense til Corinto-kraterets ejekta
23.02.22
Mulig område til menneskelig utforsking nærme Gusev-krateret
Mulig område til menneskelig utforsking nærme Gusev-krateret
22.02.22
Lyse dyner øst for Echus Chasma
Lyse dyner øst for Echus Chasma
21.02.22
Vidstrakt eksponering av lagdelt steingrunn
Vidstrakt eksponering av lagdelt steingrunn
18.02.22
Bratt fjellskrent overfor et skredområde i Chasma Boreale
Bratt fjellskrent overfor et skredområde i Chasma Boreale
17.02.22
Sentrumsliggende topp i et nedslagskrater
Sentrumsliggende topp i et nedslagskrater
16.02.22
Lite felt med eroderende dyner
Lite felt med eroderende dyner
15.02.22
Sesongbetont frost på bakkene til et nedslagskrater
Sesongbetont frost på bakkene til et nedslagskrater
14.02.22
Topografi nær Gale-kraterets topp
Topografi nær Gale-kraterets topp
11.02.22
Dyner med preg av tining
Dyner med preg av tining
10.02.22
Mørkstripede helninger over et lyst støvdekket
Mørkstripede helninger over et lyst støvdekket
9.02.22
Dyner og jordrasklipper i Copratesregionen
Dyner og jordrasklipper i Copratesregionen
21.10.21
Dynefelt i Wirtzkrateret
Dynefelt i Wirtzkrateret
20.10.21
Dyner i Xainzakrateret
Dyner i Xainzakrateret
19.10.21
Dyner nær oppbrutt terreng i nordøstre Syrtis Major.
Dyner nær oppbrutt terreng i nordøstre Syrtis Major.
18.10.21
Nedslagssted som oppstod mellom mai 2014 og oktober 2017
Nedslagssted som oppstod mellom mai 2014 og oktober 2017
15.10.21
Bratte skråninger av et nedslagskrater
Bratte skråninger av et nedslagskrater
14.10.21
Dyner på bunnen av Holdenkrateret
Dyner på bunnen av Holdenkrateret
13.10.21
Overvåking av et nytt nedslagssted
Overvåking av et nytt nedslagssted
12.10.21
Geologiske formasjoner i Utopia Planitia
Geologiske formasjoner i Utopia Planitia
11.10.21
Bratt liten klippe på kanten av lagvise avleiringer i regionen rundt nordpolen
Bratt liten klippe på kanten av lagvise avleiringer i regionen rundt nordpolen
8.10.21
Mørke sedimenter og kurvede rygger i Medusae Fossae
Mørke sedimenter og kurvede rygger i Medusae Fossae
7.10.21
Potensielt landingssted for Red Dragon i Arcadia Planitia
Potensielt landingssted for Red Dragon i Arcadia Planitia
6.10.21

 


side 1 av 14 (437 bilder)