HiPOD Norsk
Krater med synlig berggrunn og bratte skråninger

Krater med synlig berggrunn og bratte skråninger

nummer: ESP_038912_1695
dato: 14 november 2014
høyde: 257 km

twitter  •  tumblr

NASA/JPL/University of Arizona
Black and white is less than 5 km across; enhanced color is less than 1 km.