ארכיון 

דיונות יפות בקוטב הצפוני
דיונות יפות בקוטב הצפוני
1.10.2020
מקום-נחיתה אפשרי של "Red Dragon" במישור ארקאדיה פלניטיה (Arcadia Planitia)
מקום-נחיתה אפשרי של "Red Dragon" במישור ארקאדיה פלניטיה (Arcadia Planitia)
30.09.2020
פני שטח לאורך הר שולחן הבס מנסה (Hebes Mensa)
פני שטח לאורך הר שולחן הבס מנסה (Hebes Mensa)
29.09.2020
שטח כהה ושכבות בהירות בקניון קפרי קזמה (Capri Chasma)
שטח כהה ושכבות בהירות בקניון קפרי קזמה (Capri Chasma)
28.09.2020
רכסים ישרים מאוד במערב של ארץ ערביה טרה (Arabia Terra)
רכסים ישרים מאוד במערב של ארץ ערביה טרה (Arabia Terra)
25.09.2020
מכתשים וחומרים מרובדים בארץ טרה סבאיאה (Terra Sabaea)
מכתשים וחומרים מרובדים בארץ טרה סבאיאה (Terra Sabaea)
24.09.2020
גבול דרומי של פליטה ממכתש קורינטו (Corinto)
גבול דרומי של פליטה ממכתש קורינטו (Corinto)
23.09.2020
אזור אפשרי למחקר אנושי ליד מכתש גוסב (Gusev)
אזור אפשרי למחקר אנושי ליד מכתש גוסב (Gusev)
22.09.2020
דיונות בהירות למזרח מקניון אקוס קזמה (Echus Chasma)
דיונות בהירות למזרח מקניון אקוס קזמה (Echus Chasma)
21.09.2020
מחשופים נרחבים של סלעים מרובדים
מחשופים נרחבים של סלעים מרובדים
18.09.2020
צוק תלול בקניון קזמה בוראלה (Chasma Boreale) בצד הנגדי של אתר מפולת
צוק תלול בקניון קזמה בוראלה (Chasma Boreale) בצד הנגדי של אתר מפולת
17.09.2020
שיא מרכזי של מכתש-פגיעה
שיא מרכזי של מכתש-פגיעה
16.09.2020
שדה קטן של דיונות שחוקות
שדה קטן של דיונות שחוקות
15.09.2020
כפור עונתי במדרונות מכתש-פגיעה
כפור עונתי במדרונות מכתש-פגיעה
14.09.2020
טופוגרפיה ליד שיא מרכזי של מכתש גייל (Gale)
טופוגרפיה ליד שיא מרכזי של מכתש גייל (Gale)
11.09.2020
סימנים של הפשרה על דיונות
סימנים של הפשרה על דיונות
10.09.2020
פסים כהים באבק בהיר במדרונות
פסים כהים באבק בהיר במדרונות
9.09.2020
 גיאיות צרות על קיר מכתש
גיאיות צרות על קיר מכתש
7.09.2020
שטח בין מכתשים במרכז של ארץ טרה ערביה (Arabia Terra)
שטח בין מכתשים במרכז של ארץ טרה ערביה (Arabia Terra)
4.09.2020
מכתש שמור היטב בגודל 1 ק
מכתש שמור היטב בגודל 1 ק''מ
3.09.2020
אזור למחקר אפשרי למשימה Mars 2020 ליד מכתש יזרו (Jezero)
אזור למחקר אפשרי למשימה Mars 2020 ליד מכתש יזרו (Jezero)
2.09.2020
הר שולחן השחוק במכתש גייל (Gale)
הר שולחן השחוק במכתש גייל (Gale)
1.09.2020
מדרון תלול בקצה של מרבצים מרובדים באזור של קוטב הצפוני
מדרון תלול בקצה של מרבצים מרובדים באזור של קוטב הצפוני
31.08.2020
דיונות ורכסים בשקעים סקנדיה קביי (Scandia Cavi)
דיונות ורכסים בשקעים סקנדיה קביי (Scandia Cavi)
28.08.2020
מדרון תלול במרבצים באזור של קוטב הצפוני
מדרון תלול במרבצים באזור של קוטב הצפוני
27.08.2020
מדרונות של קניון יוונטאי קזמה (Juventae Chasma)
מדרונות של קניון יוונטאי קזמה (Juventae Chasma)
26.08.2020
גיאיות על דיונות גדולות באזור ארגיר (Argyre)
גיאיות על דיונות גדולות באזור ארגיר (Argyre)
25.08.2020
דיונות חול צרות ושטח אבני בכאוס הידראוטס (Hydraotes Chaos)
דיונות חול צרות ושטח אבני בכאוס הידראוטס (Hydraotes Chaos)
24.08.2020
פסים בהירים וכהים
פסים בהירים וכהים
21.08.2020
מכתש קטן טרי
מכתש קטן טרי
20.08.2020
רכסים רדיאליים בין חומרים מרובדים
רכסים רדיאליים בין חומרים מרובדים
19.08.2020
שטח סלעי
שטח סלעי
18.08.2020

  


1 מתוך 14 (430 תמונות)