عکس روز: ۲۰۲۲/۳/۱۴
تپه های شنی در «منطقه هلاس» غربی

تپه های شنی در «منطقه هلاس» غربی

شناسه: ESP_053063_1385
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۲۱
ارتفاع: 256 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا
https://uahirise.org/hipod/fa/ESP_053063_1385
#فارسی #مریخ #ناسا

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است