عکس روز: ۲۰۲۲/۳/۱۱
 زنجیره‌ های از تپه ها در «یوتوپیا پلانیتیا»

زنجیره‌ های از تپه ها در «یوتوپیا پلانیتیا»

شناسه: ESP_053061_2125
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۲۱
ارتفاع: 292 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است