عکس روز: ۲۰۲۲/۳/۱۰
تپه های شنی زیبا در قطب شمال مریخ

تپه های شنی زیبا در قطب شمال مریخ

شناسه: ESP_053058_2600
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۲۰
ارتفاع: 321 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است