عکس روز: ۲۰۲۲/۳/۹
محل احتمالی فرود Red Dragon از «اسپیس ایکس» در «ارکادیا پلانیتیا»

محل احتمالی فرود Red Dragon از «اسپیس ایکس» در «ارکادیا پلانیتیا»

شناسه: ESP_053057_2225
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۲۰
ارتفاع: 302 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است