عکس روز: ۲۰۲۲/۳/۷
زمین تاریک و لایه های روشن در «کپری کاسما»

زمین تاریک و لایه های روشن در «کپری کاسما»

شناسه: ESP_053053_1660
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۲۰
ارتفاع: 265 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است