عکس روز: ۲۰۲۲/۳/۳
دهانه ها و مواد لایه ای در «ترا سابیا»

دهانه ها و مواد لایه ای در «ترا سابیا»

شناسه: ESP_053050_1560
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۲۰
ارتفاع: 255 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است