عکس روز: ۲۰۲۲/۲/۲۵
 پهنه های گسترده از صخره لایه ای نمایان

 پهنه های گسترده از صخره لایه ای نمایان

پهنه های گسترده از صخره لایه ای نمایان

شناسه: ESP_053038_1835
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۹
ارتفاع: 272 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است