عکس روز: ۲۰۲۲/۲/۲۲
میدان کوچک تپه های شنی در حال فرسایش

میدان کوچک تپه های شنی در حال فرسایش

میدان کوچک تپه های شنی در حال فرسایش

شناسه: ESP_053034_1645
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۸
ارتفاع: 258 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا
https://uahirise.org/hipod/fa/ESP_053034_1645
#فارسی #مریخ #ناسا

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است