عکس روز: ۲۰۲۲/۲/۲۱
یخ زدگی فصلی بر روی شیب های یک دهانه برخوردی

یخ زدگی فصلی بر روی شیب های یک دهانه برخوردی

یخ زدگی فصلی بر روی شیب های یک دهانه برخوردی

شناسه: ESP_053033_2525
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۸
ارتفاع: 317 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا
https://uahirise.org/hipod/fa/ESP_053033_2525
#فارسی #مریخ #ناسا

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است