عکس روز: ۲۰۲۱/۱۱/۲۴
دیواره شیپ دار در لبه رسوبات لایه ای در قطب شمال مریخ

دیواره شیپ دار در لبه رسوبات لایه ای در قطب شمال مریخ

شناسه: ESP_053018_2650
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۷
ارتفاع: 321 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است