عکس روز: ۲۰۲۱/۱۱/۲۳
تپه ها و خط الراس ها در "اسکاندیا کاوی"

تپه ها و خط الراس ها در "اسکاندیا کاوی"

شناسه: ESP_053016_2570
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۷
ارتفاع: 317 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است