عکس روز: ۲۰۲۱/۱۱/۲۲
صخره شیب دار در داخل رسوبات در منطقه قطب شمال مریخ

صخره شیب دار در داخل رسوبات در منطقه قطب شمال مریخ

شناسه: ESP_053015_2650
تاريخ: ۲۰۱۷/۱۱/۱۷
ارتفاع: 318 کیلومتر

ناسا - دانشگاه آریزونا

twitter  •  tumblr  •  link

تصاویر سیاه و سفید دارای عرض کمتر از 5 کیلومتر و تصاویر رنگی بهبود یافته کمتر از 1 کیلومتر است