Perseverance ac Ingenuity yng Ngheudwll Jezero
NASA/JPL-Caltech/UArizona
Perseverance ac Ingenuity yng Ngheudwll Jezero
ESP_073068_1985
Saesneg  

twitter 
Mae HiRISE yn monitro teithiau presennol a gorffennol cerbydau gofod ar wyneb Mawrth. Mae hyn yn cynnwys crwydryn Perseverance a laniodd ar 18 Chwefror 2021 yng Ngheudwll Jezero.

Mae’r crwydryn 3 metr gan 2.7 metr yn eistedd ar greigwely toredig yr hyn mae gwyddonwyr y daith yn ei alw’n Ffurfiant Máaz, y credir ei fod o darddiad igneaidd (folcanig). Y prif darged gwyddonol yw’r dyddodyn deltaidd a allai fod wedi ffurfio biliynau o flynyddoedd yn ôl o waddodion a gludwyd unwaith gan afon hynafol, ac sydd sawl cilometr i'r gogledd. Mae HiRISE yn debygol o dynnu delweddau o Perseverance eto yn ystod ei daith hir.

Yn ogystal, 200 metr tua’r gorllewin yw hofrennydd Ingenuity sydd wedi cwblhau 23 o hediadau llwyddiannus yn Jezero ers cael ei roi ar waith.

Cyfieithiad: Rachel Holden
 
Dyddiad caffael
26 Chwefror 2022

Amser lleol ar Fawrth
3:46 PM

Lledred
18°

Hydred
77°

Pellter i’r safle targed
281 km

Cydraniad y ddelwedd
28 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 84 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
25 cm/picsel

Tafluniad cartograffigPetryal (ac mae'r Gogledd tuag i fyny)

Ongl allyrru


Ongl y wedd
57°

Ongl yr haul
59°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 31° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
181°, Hydref y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (535 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (279 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (223 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (339 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (75 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (202 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (139 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (132 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (193 MB)
GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL-Caltech/UArizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.