Cwymp Eira a Thwyni’r Gogledd
NASA/JPL/Prifysgol Arizona
Cwymp Eira a Thwyni’r Gogledd
ESP_062901_2560
Saesneg  

twitter  •  google+  •  tumblr
Bob blwyddyn gwelwn gylchlithriadau newydd ar wynebau llithro twyni ar ledredau gogleddol uchel, a chaiff hen gylchlithriadau eu dileu gan dywod sy’n cael ei chwythu gan y gwynt. Tynnwyd y ddelwedd hon fel rhan o gyd-astudiaeth â Mars Climate Sounder (MCS) MRO, er mwyn pennu a yw graddfa’r cylchlithro a welir gan HiRISE yn cyfateb i'r cwymp eira a welwyd gan MCS.

Mynnwch edrych ar y llun 3D gan ddefnyddio sbectol coch-gwyrdd. Mae’r cylchlithriadau’n edrych yn rhyfedd mewn 3D, am eu bod yn newid bob blwyddyn ac thynnwyd ail ddelwedd y pâr un flwyddyn Fawrth yn ôl.
 
Dyddiad caffael
27 Rhagfyr 2019

Amser lleol ar Fawrth
2:40 PM

Lledred
76°

Hydred
13°

Pellter i’r safle targed
320 km

Cydraniad y ddelwedd
64 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 192 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
50 cm/picsel

Tafluniad cartograffig
Pegynol

Ongl allyrru


Ongl y wedd
62°

Ongl yr haul
59°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 31° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
127°, Haf y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (291 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (176 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (178 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (128 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (85 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (124 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (302 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (278 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (116 MB)
3D
Tafluniad map (PNG)
JP2 (lawrlwytho)

GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL/Prifysgol Arizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.