Twyni a Chreigwely
NASA/JPL-Caltech/UArizona
Twyni a Chreigwely
ESP_062863_1980
Saesneg  

twitter 
Mae’r twyni tywod hyn mewn ceudwll i'r de o Mawrth Vallis yn cael eu monitro er mwyn mesur newidiadau. Fodd bynnag, mae twyni gweithredol hefyd yn clirio’r llwch oddi ar y creigwely rhwng y twyni, gan ddangos lliwiau a chyfansoddiadau amrywiol o bosibl, fel a welir yn y pwt lliw sydd wedi ei fwyhau.

Cyfieithiad: Rachel Holden
 
Dyddiad caffael
24 Rhagfyr 2019

Amser lleol ar Fawrth
3:26 PM

Lledred
18°

Hydred
347°

Pellter i’r safle targed
285 km

Cydraniad y ddelwedd
29 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 86 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
25 cm/picsel

Tafluniad cartograffigPetryal (ac mae'r Gogledd tuag i fyny)

Ongl allyrru


Ongl y wedd
41°

Ongl yr haul
49°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 41° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
125°, Haf y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (495 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (311 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (225 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (240 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (73 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (231 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (120 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (115 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (236 MB)
GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL-Caltech/UArizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.