Llethrau’n Datguddio Iâ
NASA/JPL-Caltech/UArizona
Llethrau’n Datguddio Iâ
ESP_062853_2355
Saesneg  

twitter 
Mae llethrau serth yn wynebu pegynnau’r ddau hemisffer sy’n datguddio darnau trwchus (hyd at 100 metr neu fwy) o iâ dŵr sydd bron yn bur.

Mae hwn yn adnodd gwerthfawr i wladychwyr ar Fawrth yn y dyfodol, os digwydd hynny.

Cyfieithiad: Rachel Holden
 
Dyddiad caffael
24 Rhagfyr 2019

Amser lleol ar Fawrth
3:11 PM

Lledred
55°

Hydred
253°

Pellter i’r safle targed
306 km

Cydraniad y ddelwedd
31 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 92 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
25 cm/picsel

Tafluniad cartograffigPetryal (ac mae'r Gogledd tuag i fyny)

Ongl allyrru


Ongl y wedd
49°

Ongl yr haul
50°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 40° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
125°, Haf y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (567 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (341 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (264 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (261 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (90 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (212 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (150 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (145 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (216 MB)
GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL-Caltech/UArizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.