Creigwely Haenog
NASA/JPL-Caltech/UArizona
Creigwely Haenog
ESP_059289_1890
Saesneg  

twitter 
WALLPAPER
800
1024
1152
1280
1440
1600
1920
2048
2560
2736
2880
4500
4K
8K
10K


Gwaddodion haenog yw’r allwedd i bos hanes Mawrth. Maent yn dweud wrthym am yr amodau a fodolai adeg dyddodi’r gwaddodion, a sut y newidiant dros amser.

Dengys y ddelwedd hon fesa wedi’i erydu a wnaed o greigwely wedi’i haenu’n rhythmig sydd yn ôl pob golwg yn awgrymu dyddodi cylchol. Mae’r haenau’n cael eu pwysleisio gan ddyddodion tywod tywyll diweddar sydd wedi cronni ar feinciau’r gwaddodion mwy llachar. Ar ben y llwyfandir mae set o haenau iau sy’n ymddangos yn geinach ac yn llai talpiog na’r haenau hŷn islaw, gan awgrymu amgylchedd dyddodi gwahanol. Gwelir gwaddodion haenog tebyg mewn ceudyllau cyffiniol yn ne-orllewin Arabia Terra.

Cyfieithiad: Rachel Holden
 
Dyddiad caffael
21 Mawrth 2019

Amser lleol ar Fawrth
2:08 PM

Lledred


Hydred
358°

Pellter i’r safle targed
275 km

Cydraniad y ddelwedd
27 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 82 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
25 cm/picsel

Tafluniad cartograffigPetryal (ac mae'r Gogledd tuag i fyny)

Ongl allyrru


Ongl y wedd
35°

Ongl yr haul
33°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 57° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
359°, Gaeaf y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (481 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (291 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (211 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (272 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (71 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (234 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (125 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (119 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (229 MB)
3D
Tafluniad map (PNG)
JP2 (lawrlwytho)

GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL-Caltech/UArizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.