Monitro Twyni yng Nghanolbarth Juventae Chasma
NASA/JPL-Caltech/UArizona
Monitro Twyni yng Nghanolbarth Juventae Chasma
ESP_053291_1755
Saesneg  Cernyweg  

twitter 
 
Dyddiad caffael
08 Rhagfyr 2017

Amser lleol ar Fawrth
3:15 PM

Lledred
-4°

Hydred
297°

Pellter i’r safle targed
285 km

Cydraniad y ddelwedd
28 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 85 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
25 cm/picsel

Tafluniad cartograffigPetryal (ac mae'r Gogledd tuag i fyny)

Ongl allyrru
21°

Ongl y wedd
42°

Ongl yr haul
56°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 34° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
98°, Haf y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (748 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (459 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (309 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (383 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (106 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (305 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (176 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (166 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (304 MB)
GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL-Caltech/UArizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.