Conau gyda Phyllau yn y Lledredau Gogleddol-Ganolog
NASA/JPL/Prifysgol Arizona
Conau gyda Phyllau yn y Lledredau Gogleddol-Ganolog
ESP_052932_2255
Saesneg  

twitter  •  google+  •  tumblr
Nod yr arsylwi yma yw archwilio conau tyllog. Mae'n ymddangos eu bod yr un lliw â'r bandiau llachar sydd hefyd yn rhan o dirwedd ôl bodiau.
 
Dyddiad caffael
11 Tachwedd 2017

Amser lleol ar Fawrth
2:52 PM

Lledred
45°

Hydred
10°

Pellter i’r safle targed
304 km

Cydraniad y ddelwedd
61 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 182 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
50 cm/picsel

Tafluniad cartograffigPetryal (ac mae'r Gogledd tuag i fyny)

Ongl allyrru


Ongl y wedd
45°

Ongl yr haul
40°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 50° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
86°, Gwanwyn y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (248 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (141 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (117 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (120 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (48 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (126 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (279 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (260 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (119 MB)
GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL/Prifysgol Arizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.