Ffin llif tebyg i rewlif ar Arsia Mons
NASA/JPL/Prifysgol Arizona
Ffin llif tebyg i rewlif ar Arsia Mons
ESP_052924_1730
Saesneg  

twitter  •  google+  •  tumblr
Mae'r haenau o greigwely sydd wedi eu dadorchuddio ar ymyl ddwyreiniol y ffurfiant yma sy'n debyg i rewlif o ddiddordeb gwyddonol oherwydd drwyddynt gallwn ddod i ddeall cyfansoddiad y creigwely gwaelodol.
 
Dyddiad caffael
10 Tachwedd 2017

Amser lleol ar Fawrth
3:06 PM

Lledred
-7°

Hydred
236°

Pellter i’r safle targed
257 km

Cydraniad y ddelwedd
51 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 154 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
50 cm/picsel

Tafluniad cartograffigPetryal (ac mae'r Gogledd tuag i fyny)

Ongl allyrru


Ongl y wedd
55°

Ongl yr haul
56°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 34° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
86°, Gwanwyn y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (153 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (91 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (78 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (80 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (34 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (101 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (152 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (138 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (93 MB)
GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL/Prifysgol Arizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.