Cylch Twff Posib Ger Apollinaris Mons
NASA/JPL/Prifysgol Arizona
Cylch Twff Posib Ger Apollinaris Mons
ESP_052913_1725
Saesneg  Cernyweg  

twitter  •  google+  •  tumblr
Gelwir y nodwedd hon yn “gylch twff” ac fe’i lleolir ar hyd sianel. Cânt eu ffurfio o ganlyniad i ryngweithio rhwng magma a dŵr.
 
Dyddiad caffael
09 Tachwedd 2017

Amser lleol ar Fawrth
3:05 PM

Lledred
-7°

Hydred
176°

Pellter i’r safle targed
268 km

Cydraniad y ddelwedd
54 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 161 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
50 cm/picsel

Tafluniad cartograffigPetryal (ac mae'r Gogledd tuag i fyny)

Ongl allyrru


Ongl y wedd
58°

Ongl yr haul
55°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 35° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
85°, Gwanwyn y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (173 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (100 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (90 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (88 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (36 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (100 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (166 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (152 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (93 MB)
3D
Tafluniad map (PNG)
JP2 (lawrlwytho)

GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL/Prifysgol Arizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.