Blociau Onglog o Liw Golau ar Lechwedd yn Ganges Chasma
NASA/JPL/Prifysgol Arizona
Blociau Onglog o Liw Golau ar Lechwedd yn Ganges Chasma
ESP_052908_1710
Saesneg  Cernyweg  

twitter  •  google+  •  tumblr
Mae’n bosib mai clogwyn yw hwn sydd wedi erydu i mewn i dirlithriad hŷn, neu efallai i ddyddodiad chwydfa o ardrawiad blaenorol.
 
Dyddiad caffael
09 Tachwedd 2017

Amser lleol ar Fawrth
3:06 PM

Lledred
-9°

Hydred
313°

Pellter i’r safle targed
266 km

Cydraniad y ddelwedd
27 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 80 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
25 cm/picsel

Tafluniad cartograffigPetryal (ac mae'r Gogledd tuag i fyny)

Ongl allyrru


Ongl y wedd
55°

Ongl yr haul
57°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 33° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
85°, Gwanwyn y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (558 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (344 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (274 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (294 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (103 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (259 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (128 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (120 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (250 MB)
GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL/Prifysgol Arizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.