Archwilio Llinellau Llethr Tywyll
NASA/JPL/Prifysgol Arizona
Archwilio Llinellau Llethr Tywyll
ESP_051949_2040
Saesneg  Cernyweg  

twitter  •  google+  •  tumblr
Bydd y llinellau hyn yn pylu dros amser.
 
Dyddiad caffael
26 Awst 2017

Amser lleol ar Fawrth
2:44 PM

Lledred
24°

Hydred
213°

Pellter i’r safle targed
285 km

Cydraniad y ddelwedd
28 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 85 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
25 cm/picsel

Tafluniad cartograffigPetryal (ac mae'r Gogledd tuag i fyny)

Ongl allyrru


Ongl y wedd
37°

Ongl yr haul
38°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 52° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
52°, Gwanwyn y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (477 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (260 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (230 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (225 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (77 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (193 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (113 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (108 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (189 MB)
GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL/Prifysgol Arizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.