Safle Glanio Posib i ExoMars yn Aram Dorsum 
NASA/JPL/Prifysgol Arizona
Safle Glanio Posib i ExoMars yn Aram Dorsum 
ESP_051944_1880
Saesneg  Cernyweg  

twitter  •  google+  •  tumblr
Mae enw safle Aram Dorsum yn deillio o sianel Aram Dorsum, sy'n cylchu o'r gogledd-ddwyrain i'r gorllewin ar draws y lleoliad glanio. Mae'r creigiau gwaddodol o amgylch y sianel yn cael eu dehongli fel dyddodion llifwaddod, a ddyddodwyd yn debyg iawn i'r rhai o amgylch yr Afon Nil ar y Ddaear. 
 
Dyddiad caffael
26 Awst 2017

Amser lleol ar Fawrth
2:37 PM

Lledred


Hydred
349°

Pellter i’r safle targed
312 km

Cydraniad y ddelwedd
31 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 94 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
25 cm/picsel

Tafluniad cartograffigPetryal (ac mae'r Gogledd tuag i fyny)

Ongl allyrru
30°

Ongl y wedd
67°

Ongl yr haul
40°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 50° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
52°, Gwanwyn y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (1109 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (571 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (523 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (456 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (201 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (378 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (314 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (297 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (351 MB)
3D
Tafluniad map (PNG)
JP2 (lawrlwytho)

GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL/Prifysgol Arizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.