Ceudyllau Ardrawiad sy’n Gorgyffwrdd
NASA/JPL/Prifysgol Arizona
Ceudyllau Ardrawiad sy’n Gorgyffwrdd
ESP_051937_1580
Saesneg  Cernyweg  

twitter  •  google+  •  tumblr
Pwrpas yr arsylliad hwn yw gweld a oes unrhyw geunentydd wedi ffurfio.
 
Dyddiad caffael
25 Awst 2017

Amser lleol ar Fawrth
2:54 PM

Lledred
-22°

Hydred
187°

Pellter i’r safle targed
259 km

Cydraniad y ddelwedd
52 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 156 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
50 cm/picsel

Tafluniad cartograffigPetryal (ac mae'r Gogledd tuag i fyny)

Ongl allyrru


Ongl y wedd
54°

Ongl yr haul
59°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 31° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
52°, Gwanwyn y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (167 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (106 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (75 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (75 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (28 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (105 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (154 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (139 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (97 MB)
GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL/Prifysgol Arizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.