Dyddodion Amrywiol yng Ngheunant Melas
NASA/JPL-Caltech/UArizona
Dyddodion Amrywiol yng Ngheunant Melas
ESP_041134_1720
Saesneg  Cernyweg  

twitter 
WALLPAPER
800
1024
1152
1280
1440
1600
1920
2048
2560
2880

HIFLYER
PDF (A4)

HISLIDES
PowerPoint
Keynote
PDF

Mae’r olygfa hon yn cynnwys dyddodion anhrefnus gydag amrywiaeth eang o liwiau. Mae’r dyddodion yn rhai nodedig gyda lliwiau unigryw a gweadau ar raddfa fach, fel patrymau holltau.

Fwy na thebyg mai creigiau gwaddodol yw’r rhain, wedi eu cludo a’u dyddodi mewn dŵr neu yn yr aer. Efallai bod yr haenau gwreiddiol wedi cael eu cymysgu mewn tirlithriad. Gorchuddia twyni tywod tywyll neu gochlyd rywfaint o’r craigwely.

Cyfieithu: Helen Mainwaring

 
Dyddiad caffael
06 Mai, 2015

Amser lleol ar Fawrth
2:19 PM

Lledred
-8°

Hydred
283°

Pellter i’r safle targed
265 km

Cydraniad y ddelwedd
27 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 80 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
25 cm/picsel

Tafluniad cartograffigPetryal (ac mae'r Gogledd tuag i fyny)

Ongl allyrru


Ongl y wedd
27°

Ongl yr haul
34°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 56° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
338°, Gaeaf y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (671 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (378 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (319 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (385 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (130 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (314 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (164 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (157 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (310 MB)
GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL-Caltech/UArizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.