Gylïau Dyfnion
NASA/JPL/Prifysgol Arizona
Gylïau Dyfnion
ESP_012266_1300
Saesneg  

twitter  •  google+  •  tumblr  •  HiClip mini HD
 
Dyddiad caffael
09 Mawrth 2009

Amser lleol ar Fawrth
3:50 PM

Lledred
-50°

Hydred


Pellter i’r safle targed
252 km

Cydraniad y ddelwedd
25 cm/picsel felly mae gwrthrychau tua 76 cm o led i’w gweld yn y llun

Graddfa delwedd y tafluniad
25 cm/picsel

Tafluniad cartograffigPetryal (ac mae'r Gogledd tuag i fyny)

Ongl allyrru


Ongl y wedd
60°

Ongl yr haul
56°, ac mae’r Haul wedi ei leoli 34° gradd uwchlaw’r gorwel

Hydred yr Haul
224°, Hydref y gogledd

JPEG
Du a gwyn:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

Lliw IRB:
Tafluniad map
Tafluniad heb fod ar fap

IRB cyfunol:
Tafluniad map

RGB cyfunol:
Tafluniad map

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap

JP2 (LAWRLWYTHO)
Du a gwyn:
Tafluniad map (581 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map (260 MB)

JP2 (YCHWANEGOL)
Du a gwyn:
Tafluniad map  (246 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (346 MB)

Lliw IRB:
Tafluniad map  (78 MB)
Tafluniad heb fod ar fap  (286 MB)

IRB cyfunol:
Tafluniad map  (142 MB)

RGB cyfunol:
Tafluniad map  (134 MB)

Lliw RGB:
Tafluniad heb fod ar fap  (274 MB)
FIDEO (MP4)
HiClip mini HD

GYWBODAETH YCHWANEGOL AM Y DDELWEDD
Label du a gwyn
Label du a lliw
Label IRB cyfunol
Label RGB cyfunol
EDR Delweddau

DELWEDDAU
Mae’r holl ddolenni delweddau yn rhai llusgo a gollwng ar gyfer HiView, neu cliciwch i’w lawrlwytho.

POLISI DEFNYDD
Mae’r holl ddelweddau a gynhyrchwyd gan HiRISE ac sydd ar gael ar y wefan hon o fewn y parth cyhoeddus: nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eu defnydd gan unrhyw aelod o’r cyhoedd, gan gynnwys sefydliadau newyddion neu wyddoniaeth. Gofynnwn am linell o gydnabyddiaeth lle bo’n bosibl:
NASA/JPL/Prifysgol Arizona

ÔL-NODYN
Labordy Jet-yriant NASA, adran o Athrofa Technoleg California yn Pasadena, Calif., sy’n rheoli Mars Reconnaissance Orbiter ar ran Cyfarwyddiaeth Cenhadaeth Wyddoniaeth NASA, Washington. Cafodd camera HiRISE ei adeiladu gan Gorfforaeth Awyrofod a Thechnoleg Ball a chaiff ei weithredu gan Brifysgol Arizona.