Välexponerad stratigrafi i en kratervägg
NASA/JPL/University of Arizona
Välexponerad stratigrafi i en kratervägg
ESP_051757_1580
Engelska   Isländska   Norska   

twitter  •  google+  •  tumblr
 
Bilddatum
11 augusti 2017

Lokal til på Mars
2:54 PM

Latitud
-22°

Longitud
62°

Avstånd till mål
272 km

Bildupplösning
55 cm/pixel så objekt som är ungefär 164 cm långa är avbildade

JPEG
Svartvit
kartprojicerad
ej kartprojicerad

IRB färg
kartprojicerad
ej kartprojicerad

Kombinerad IRB
kartprojicerad

Kombinerad RGB:
kartprojicerad

RGB färg
ej kartprojicerad

JP2 (LADDA NER)
Svartvit
kartprojicerad (324 MB)

IRB färg:
kartprojicerad (187 MB)

JP2 EXTRA
Svartvit
kartprojicerad  (179 MB),
ej kartprojicerad  (161 MB)

IRB färg
kartprojicerad  (70 MB)
ej kartprojicerad  (168 MB)

Kombinerad IRB
kartprojicerad  (323 MB)

Kombinerad
kartprojicerad  (292 MB)

RGB färg
ej kartprojicerad  (150 MB)
Ytterligare Bildinformation
Svartvit etikett
Färgetikett
Kombinerad IRB-etikett
Kombinerad RGB-etikett
EDR-bildprodukter


Bilder
För alla bildlänkar gäller dra och släpp för HiView eller klicka för att ladda ner.


NB
IRB: infraröd–röd–blå
RGB: röd–grön–blå


Användarpolicy
Samtliga bilder från HiRISE som kan nås på den här sidan är public domain: det finns inga restriktioner för hur de används av offentligheten, inklusive nyhets- och vetenskapsorganisationer. Vi ber dock om en referens-sträng där det är möjligt:
  Image: NASA/JPL/University of Arizona


Korrigeringar?