Πεδίο τροφοδοτημένη από σωλήνες λάβας
NASA/JPL/Πανεπιστήμιο της Αριζονα
Πεδίο τροφοδοτημένη από σωλήνες λάβας
PSP_009501_1755
Αγγλικά   

Αυτό το πεδίο ροής λάβας είναι κομμάτι ενός μικρού ασπιδόμορφου ηφαιστείου μέσα στις πεδιάδες λάβας νότια του Όρους Pavonis. Καταδεικνύει τη σπουδαιότητα των σωλήνων λάβας στη δημιουργία μεγάλων πεδίων ροής λάβας.

Τα ασπιδόμορφα ηφαίστεια καλύπτονται συχνά από ένα συνδυασμό από ανοικτές κοίτες λάβας και μερικώς κλειστών σωλήνων λάβας, δια μέσου των οποίων κάποτε έρεε λάβα, όταν το ηφαίστειο ήταν ενεργό. Οι σωλήνες βρίσκονται συχνά αξονικά με τις τοπογραφικές κορυφογραμμές, και όταν τελειώνει η ροή της λάβας, ο σωλήνας μπορεί να στραγγίξει αφήνοντας ένα κενό διάστημα, μέσα στο οποίο μπορεί να καταρρεύσει η οροφή.

Ωστόσο, αν ένας σωλήνας είναι πλήρως γεμάτος ή είναι υπό πίεση όταν η λάβα ρέει, μπορούν να σχηματιστούν στενές πτυχώσεις και/ή μικρές ρωγμές απ’ όπου η λάβα ρέει προς τα έξω. Αυτό το σενάριο είναι μια πιθανή εξήγηση για την πτυχωτή ροή λάβας στο κέντρο αυτής της εικόνας. Εδώ, ένας σχηματισμός σαν στενός τοίχος είναι αξονικά τοποθετημένος με μια μεγαλύτερη τοπογραφική πτύχωση, που φαίνεται ότι είναι η πηγή από μια σειρά μικρότερες ροές λάβας.

Μετάφραση στα ελληνικά: Παύλος Βουλουβούτης
 
Ημερομηνία απόκτησης
05 Αύγουστου 2008

Τοπικός χρόνος Άρη
3:33 PM

Πλάτος (επικεντρωμένο)
-5 μοίρες

Μήκος (Ανατολικό)
247 μοίρες

Απόσταση από την θέση του στόχου
267 km

Εύρος κλίμακας αρχικής εικόνας
27 cm/pixel (με 1 x 1 binning) και αντικείμενα διαμέτρου 80 cm είναι ορατά

Κλίμακα προβολής χάρτου
25 cm/pixel

Προβολή χάρτου
EQUIRECTANGULAR (και ο βορράς είναι πάνω)

Γωνία όρασης
17 μοίρες

Γωνία φάσεως:
47 μοίρες

Γωνία προσπτώσεως ηλιακού φωτός
59 μοίρες, και ο ήλιος είναι 31 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα

Ηλιακό μήκος
109 μοίρες, καλοκαίρι Βορρά

JPEG
Μαυρο και άσπρο
με προβολή χάρτου  
χωρίς προβολή χάρτου

IRB χρώμα:
με προβολή χάρτου  
χωρίς προβολή χάρτου

IRB συνδυασμός:
με προβολή χάρτου

RGB συνδυασμός:
με προβολή χάρτου

RGB χρώμα:
χωρίς προβολή χάρτου

JP2 για κατέβασμα
Μαυρο και άσπρο:
με προβολή χάρτου  (761 MB)

IRB χρώμα:
με προβολή χάρτου  (345 MB)

JP2 EXTRAS
Μαυρο και άσπρο:
με προβολή χάρτου  (357 MB),
χωρίς προβολή χάρτου  (413 MB)

IRB χρώμα:
με προβολή χάρτου  (124 MB)
χωρίς προβολή χάρτου  (312 MB)

IRB συνδυασμός:
με προβολή χάρτου  (212 MB)

RGB συνδυασμός:
με προβολή χάρτου  (218 MB)

RGB χρώμα:
χωρίς προβολή χάρτου  (298 MB)
Ανάγλυφα
με προβολή χάρτου (PNG)
JP2 για κατέβασμα


Πληροφορία
Μαυρο και άσπρο   Xρώμα
IRB συνδυασμός
RGB συνδυασμός
EDR δεδομένα


IRB: υπέρυθρο-κόκκινο-μπλε
RGB: κόκκινο-πράσινο-μπλε


Παράγωγα Εικόνων
 “Drag & drop” για το HiView, ή κάντε κλικ για κατέβασμα.


ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Το Εργαστήριο Αεριωθήσεως (Jet Propulsion Laboratory), τμήμα του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της California στην Pasadena, διαχειρίζεται το Mars Reconnaissance Orbiter για λογαριασμό της Διεύθυνσης Επιστημονικών Αποστολών της NASA, στην Washington. Η Lockheed Martin Space Systems είναι ο κύριος ανάδοχος του προγράμματος και κατασκευαστής του διαστημοπλοίου. Η μηχανή HiRISE κατασκευάστηκε από την Ball Aerospace & Technologies Corp. και κατευθύνεται από το Πανεπιστήμιο της Αριζονα.