Η Μετανάστευση των Θινών
NASA/JPL/Πανεπιστήμιο της Αριζονα
Η Μετανάστευση των Θινών
ESP_028020_2560
Αγγλικά   Γαλλικά   

Εδώ, παρουσιάζονται οι μεγάλες θίνες άμμου στην Βόρεια Πολική Αμμοθάλασσα του Άρη. Είναι μιά εικόνα, από μιά σειρά επαναλαμβανόμενων λήψεων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, με στόχο να καθοριστεί το είδος και η έκταση των αλλαγών στα πεδία θινών με την πάροδο του χρόνου.

Εδώ στην Γη, οι θίνες μεταναστεύουν με αργό ρυθμό κάτω από συνθήκες συνεχούς ανέμου (της τάξεως των αρκετών, έως και δεκάδων μέτρων κατ’ έτος) και ήδη έχουμε αρχίσει να επιβεβαιώνουμε αυτή την μετακίνηση και στις Αρειανές θίνες με την βοήθεια αυτών των επαναλαμβανόμενων λήψεων από το πρόγραμμα HiRISE.

Επί πλέον, εκτός από την διαπίστωση της μετακίνησης, χρησιμοποιούμε αυτές τις συνεχείς λήψεις για την παρακολούθηση αλλαγών και στο σχήμα αυτών των θινών και για να εντοπίσουμε καταπτώσεις άμμου στις απότομες (τις υπήνεμες) πλευρές τους.
Αναλύοντας αυτές τις μεταβολές θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα την αλληλεπίδραση μεταξύ της ατμόσφαιρας και της επιφάνειας του Άρη.

Απόδοση στα ελληνικά και ηχογράφηση: Αριστείδης Σκουρτόπουλος
 
Ημερομηνία απόκτησης
18 Ιούλιου 2012

Τοπικός χρόνος Άρη
3:05 PM

Πλάτος (επικεντρωμένο)
76 μοίρες

Μήκος (Ανατολικό)
87 μοίρες

Απόσταση από την θέση του στόχου
324 km

Εύρος κλίμακας αρχικής εικόνας
32 cm/pixel (με 1 x 1 binning) και αντικείμενα διαμέτρου 97 cm είναι ορατά

Κλίμακα προβολής χάρτου
25 cm/pixel

Προβολή χάρτου
POLARSTEREOGRAPHIC

Γωνία όρασης
15 μοίρες

Γωνία φάσεως:
53 μοίρες

Γωνία προσπτώσεως ηλιακού φωτός
65 μοίρες, και ο ήλιος είναι 25 μοίρες πάνω από τον ορίζοντα

Ηλιακό μήκος
141 μοίρες, καλοκαίρι Βορρά

JPEG
Μαυρο και άσπρο
με προβολή χάρτου  
χωρίς προβολή χάρτου

IRB χρώμα:
με προβολή χάρτου  
χωρίς προβολή χάρτου

IRB συνδυασμός:
με προβολή χάρτου

RGB συνδυασμός:
με προβολή χάρτου

RGB χρώμα:
χωρίς προβολή χάρτου

JP2 για κατέβασμα
Μαυρο και άσπρο:
με προβολή χάρτου  (745 MB)

IRB χρώμα:
με προβολή χάρτου  (428 MB)

JP2 EXTRAS
Μαυρο και άσπρο:
με προβολή χάρτου  (282 MB),
χωρίς προβολή χάρτου  (324 MB)

IRB χρώμα:
με προβολή χάρτου  (83 MB)
χωρίς προβολή χάρτου  (256 MB)

IRB συνδυασμός:
με προβολή χάρτου  (201 MB)

RGB συνδυασμός:
με προβολή χάρτου  (192 MB)

RGB χρώμα:
χωρίς προβολή χάρτου  (255 MB)
Ανάγλυφα
με προβολή χάρτου (PNG)
JP2 για κατέβασμα


Πληροφορία
Μαυρο και άσπρο   Xρώμα
IRB συνδυασμός
RGB συνδυασμός
EDR δεδομένα


IRB: υπέρυθρο-κόκκινο-μπλε
RGB: κόκκινο-πράσινο-μπλε


Παράγωγα Εικόνων
 “Drag & drop” για το HiView, ή κάντε κλικ για κατέβασμα.


ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Το Εργαστήριο Αεριωθήσεως (Jet Propulsion Laboratory), τμήμα του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της California στην Pasadena, διαχειρίζεται το Mars Reconnaissance Orbiter για λογαριασμό της Διεύθυνσης Επιστημονικών Αποστολών της NASA, στην Washington. Η Lockheed Martin Space Systems είναι ο κύριος ανάδοχος του προγράμματος και κατασκευαστής του διαστημοπλοίου. Η μηχανή HiRISE κατασκευάστηκε από την Ball Aerospace & Technologies Corp. και κατευθύνεται από το Πανεπιστήμιο της Αριζονα.