Pols i gebre al pol Nord de Mart
NASA/JPL-Caltech/UArizona

Pols i gebre al pol Nord de Mart
ESP_053129_2650
Anglès   Espanyol   

twitter 
 
Data d’adquisició
26 novembre 2017

Hora local a Mart
1:03 PM

Latitud (centrada)
85°

Longitud (est)


Distància a la localitat objectiu
320 km

Resolució de la imatge
32 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 96 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
25 cm/pixel

Projecció cartogràfica
Estereogràfica polar

Angle d’emissió


Angle de desfasament
60°

Angle d’incidència solar
60°, i el Sol es troba 30° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
93°, estiu boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa

Color IRB:
projectat al mapa
no projectat al mapa

IRB combinat:
projectat al mapa

RGB combinat:
projectat al mapa

Color RGB:
no projectat al mapa

JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (725 MB)

Color IRB:
projectat al mapa (398 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (451 MB)
no projectat al mapa  (336 MB)

Color IRB:
projectat al mapa  (221 MB)
no projectat al mapa  (283 MB)

IRB combinat:
projectat al mapa (197 MB)

RGB combinat:
projectat al mapa (187 MB)

Color RGB:
no projectat al mapa (272 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL-Caltech/UArizona».