Dunes precioses al pol Nord de Mart
NASA/JPL-Caltech/UArizona

Dunes precioses al pol Nord de Mart
ESP_053058_2600
Anglès   Espanyol   

twitter 
 
Data d’adquisició
20 novembre 2017

Hora local a Mart
2:18 PM

Latitud (centrada)
80°

Longitud (est)
158°

Distància a la localitat objectiu
322 km

Resolució de la imatge
64 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 193 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
50 cm/pixel

Projecció cartogràfica
Estereogràfica polar

Angle d’emissió


Angle de desfasament
53°

Angle d’incidència solar
56°, i el Sol es troba 34° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
90°, estiu boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa

Color IRB:
projectat al mapa
no projectat al mapa

IRB combinat:
projectat al mapa

RGB combinat:
projectat al mapa

Color RGB:
no projectat al mapa

JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (126 MB)

Color IRB:
projectat al mapa (58 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (50 MB)
no projectat al mapa  (56 MB)

Color IRB:
projectat al mapa  (15 MB)
no projectat al mapa  (58 MB)

IRB combinat:
projectat al mapa (133 MB)

RGB combinat:
projectat al mapa (123 MB)

Color RGB:
no projectat al mapa (56 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL-Caltech/UArizona».