Indicis de flux glacial en una vall
NASA/JPL-Caltech/UArizona

Indicis de flux glacial en una vall
ESP_051836_2195
Anglès   Espanyol   Francès   

twitter 
 
Data d’adquisició
17 agost 2017

Hora local a Mart
2:40 PM

Latitud (centrada)
39°

Longitud (est)
56°

Distància a la localitat objectiu
296 km

Resolució de la imatge
30 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 89 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
25 cm/pixel amb el nord a dalt

Projecció cartogràfica
Equidistant

Angle d’emissió


Angle de desfasament
34°

Angle d’incidència solar
40°, i el Sol es troba 50° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
49°, primavera boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa

Color IRB:
projectat al mapa
no projectat al mapa

IRB combinat:
projectat al mapa

RGB combinat:
projectat al mapa

Color RGB:
no projectat al mapa

JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (688 MB)

Color IRB:
projectat al mapa (399 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (347 MB)
no projectat al mapa  (295 MB)

Color IRB:
projectat al mapa  (125 MB)
no projectat al mapa  (277 MB)

IRB combinat:
projectat al mapa (183 MB)

RGB combinat:
projectat al mapa (175 MB)

Color RGB:
no projectat al mapa (270 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL-Caltech/UArizona».