Observació de dunes actives al cràter Kaiser
NASA/JPL/Universitat d’Arizona

Observació de dunes actives al cràter Kaiser
ESP_049240_1330
Anglès   Espanyol   

twitter  •  google+  •  tumblr
 
Data d’adquisició
27 gener 2017

Hora local a Mart
2:14 PM

Latitud (centrada)
-47°

Longitud (est)
20°

Distància a la localitat objectiu
254 km

Resolució de la imatge
25 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 76 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
25 cm/pixel amb el nord a dalt

Projecció cartogràfica
Equidistant

Angle d’emissió


Angle de desfasament
45°

Angle d’incidència solar
38°, i el Sol es troba 52° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
307°, hivern boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa

Color IRB:
projectat al mapa
no projectat al mapa

IRB combinat:
projectat al mapa

RGB combinat:
projectat al mapa

Color RGB:
no projectat al mapa

JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (658 MB)

Color IRB:
projectat al mapa (406 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (324 MB)
no projectat al mapa  (366 MB)

Color IRB:
projectat al mapa  (127 MB)
no projectat al mapa  (333 MB)

IRB combinat:
projectat al mapa (159 MB)

RGB combinat:
projectat al mapa (153 MB)

Color RGB:
no projectat al mapa (333 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL/Universitat d’Arizona».