Cons sedimentaris al costat d’unes crestes
NASA/JPL/Universitat d’Arizona

Cons sedimentaris al costat d’unes crestes
ESP_049227_1005
Anglès   Francès   

twitter  •  google+  •  tumblr
 
Data d’adquisició
26 gener 2017

Hora local a Mart
3:03 PM

Latitud (centrada)
-80°

Longitud (est)
30°

Distància a la localitat objectiu
249 km

Resolució de la imatge
25 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 75 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
25 cm/pixel

Projecció cartogràfica
Estereogràfica polar

Angle d’emissió


Angle de desfasament
64°

Angle d’incidència solar
63°, i el Sol es troba 27° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
306°, hivern boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa

Color IRB:
projectat al mapa
no projectat al mapa

IRB combinat:
projectat al mapa

RGB combinat:
projectat al mapa

Color RGB:
no projectat al mapa

JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (680 MB)

Color IRB:
projectat al mapa (408 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (402 MB)
no projectat al mapa  (432 MB)

Color IRB:
projectat al mapa  (158 MB)
no projectat al mapa  (361 MB)

IRB combinat:
projectat al mapa (171 MB)

RGB combinat:
projectat al mapa (165 MB)

Color RGB:
no projectat al mapa (347 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL/Universitat d’Arizona».