Possible zona d’aterratge per a la missió ExoMars a la regió d’Oxia Palus
NASA/JPL/Universitat d’Arizona

Possible zona d’aterratge per a la missió ExoMars a la regió d’Oxia Palus
ESP_049215_1985
Anglès   Francès   

twitter  •  google+  •  tumblr
 
Data d’adquisició
25 gener 2017

Hora local a Mart
2:05 PM

Latitud (centrada)
18°

Longitud (est)
335°

Distància a la localitat objectiu
284 km

Resolució de la imatge
28 cm/pixel perquè es visualitzin els objectes d’aproximadament de 85 cm de diàmetre

Escala de la imatge projectada
25 cm/pixel amb el nord a dalt

Projecció cartogràfica
Equidistant

Angle d’emissió


Angle de desfasament
46°

Angle d’incidència solar
49°, i el Sol es troba 41° per sobre de l’horitzó

Longitud solar
306°, hivern boreal

JPEG
Blanc i negre
projectat al mapa
no projectat al mapa

Color IRB:
projectat al mapa
no projectat al mapa

IRB combinat:
projectat al mapa

RGB combinat:
projectat al mapa

Color RGB:
no projectat al mapa

JP2 per descarregar
Blanc i negre:
projectat al mapa (913 MB)

Color IRB:
projectat al mapa (504 MB)

JP2 EXTRAS
Blanc i negre:
projectat al mapa (407 MB)
no projectat al mapa  (488 MB)

Color IRB:
projectat al mapa  (165 MB)
no projectat al mapa  (398 MB)

IRB combinat:
projectat al mapa (257 MB)

RGB combinat:
projectat al mapa (247 MB)

Color RGB:
no projectat al mapa (393 MB)
Més informació sobre la imatge
Etiqueta blanc i negre
Etiqueta color
Etiqueta IRB combinat
Etiqueta RGB combinat

Imatges EDR

HiVIEW
Podeu arrossegar i deixar anar enllaços a imatges per utilitzar HiView o fer-hi clic per descarregar-vos-les.

NB
IRB: infraroig–vermell–blau
RGB: vermell–verd–blau

Política d’ús
Totes les imatges creades per HiRISE que es poden veure en aquest lloc web són de domini públic i poden ser utilitzades sense restriccions per qualsevol persona o entitat, incloent-hi agències de notícies i organitzacions científiques. Tanmateix, demanem que es proporcioni atribució sempre que sigui possible:
«Imatge: NASA/JPL/Universitat d’Arizona».